Cem ÖZKURT
Cem ÖZKURT

Dr. Öğr. Üyesi

Cem ÖZKURT

Dr. Öğr. Üyesi Cem Özkurt, akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde başladı. 2008 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde akademik görev aldı. Özellikle endüstri mühendisliği ve eğitim programları alanında yoğunlaşan Özkurt, 1998-2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. 2017 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesini elde etti. Doktora tezinde "Savunma Sanayiinde Dijitalleşmenin Kurumsal Niteliklere Etkisinin Yapay Zeka Yöntemleri İle Öngörülmesi: Sakarya İli Örneği" konusunu ele aldı. Ayrıca, yüksek lisans tezleri de endüstri 4.0 ve eğitim alanında gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Özkurt'un akademik çalışmaları arasında endüstri 4.0, yapay zeka yöntemleri, eğitim programları ve dil öğretimi konuları öne çıkmaktadır. Kendisi, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelere ve çeşitli konferanslarda sunulmuş bildirilere imza atmıştır. Ayrıca, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi idari görevlerde de bulunmuştur. Özkurt'un akademik kariyeri, endüstri mühendisliği, eğitim programları ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarıyla şekillenmiştir.

Eğitimleri

Filter

Sayfa başına göster