Veri Bilimine Giriş!

Veri bilimi, büyük veri kümelerini analiz ederek bilgilendirici ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için matematiksel, istatistiksel ve programlama tekniklerini kullanan çok disiplinli bir alandır. Bu bilim dalı, günümüzün bilgi çağında, işletmelerin karar alma süreçlerini optimize etmek, tüketici davranışlarını anlamak, pazar trendlerini öngörmek ve hatta yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek için kritik bir role sahiptir.