Doğa Başar SARIİPEK
Doğa Başar SARIİPEK

Doç. Dr.

Doğa Başar SARIİPEK

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2003 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olduktan sonra aynı alanda doktora derecesini 2012 yılında "Latin Amerika'da şartlı nakit transferleri yolu ile yoksullukla mücadele; Brezilya ve Meksika örnekleri" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2004'te Kocaeli Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başlamış, 2013-2018 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yapmış ve 2018'den itibaren Doçent unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2016'dan bu yana Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Koüsem) Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015'ten itibaren de Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı olarak idari görevlerini yürütmektedir. Akademik hayatı boyunca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde birçok derse imza atmış olup, bu dersler arasında "Sosyal Refah Politikaları", "Avrupa Birliği Sosyal Refah Politikaları" ve "Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri" gibi başlıklar bulunmaktadır.