Hanife Gamze HASTÜRK
Hanife Gamze HASTÜRK

Doç. Dr.

Hanife Gamze HASTÜRK

Doçent Hanife Gamze Hastürk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Özellikle "5e Öğrenme Döngüsü Modeli" üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Hastürk, birçok uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve dergide bilimsel yayınlar gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları "A New Approach to Environmental Education: Poster Activities" (2017), "Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi" (2021) ve "Effect of Triadic Teaching Approach in Some Environmental Subjects Prospective Science Teachers Practice" (2016) başlıklı çalışmalardır. Hanife Gamze Hastürk'ün eğitim alanındaki katkıları, çevre bilimi ve fen bilimleri eğitimi konularında öğrenci ve öğretmen adaylarının bilinçlenmesine yönelik önemli çalışmalara imza atmıştır.

Eğitimleri

Filter

Sayfa başına göster