İSG - İş Hijyeni

İSG - İş Hijyeni, işyerlerinde çalışanların sağlığını korumayı amaçlayan kritik bir disiplindir. Bu alan, işçilerin iş ortamlarında maruz kaldıkları çeşitli tehlikeleri tanımlar, bu tehlikelerin etkilerini değerlendirir ve uygun önlemleri alarak işçilerin sağlıklarını korur. İş hijyeni, kimyasal maddelere, tozlara, gürültüye, radyasyona ve diğer potansiyel zararlı etkenlere maruz kalmalarını önlemeyi amaçlar. Bu, işçilerin meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korunmasını sağlar.