Otizmde Oyunla Öğretim Eğitimi

Otizm, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde güçlüklerle kendini gösteren bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmli bireylerin öğrenme süreçlerine uygun yöntemlerle yaklaşmak önemlidir. Oyunla öğretim, otizmli çocuklar için etkili bir öğrenme yöntemidir. Oyun, onların ilgi alanlarına hitap ederek öğrenme motivasyonunu artırabilir ve sosyal becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Oyunla öğretim, otizmli çocukların iletişim becerilerini, dil gelişimini ve problem çözme yeteneklerini desteklemeye yardımcı olabilir.