Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli hedeflere ulaşmak için projelerin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu disiplin, proje hedeflerine zamanında ve bütçe dahilinde ulaşılmasını sağlamak için kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını içerir.

Proje yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, iletişim yönetimi ve paydaş yönetimi gibi çeşitli bilgi alanlarını kapsar. Başarılı bir proje yönetimi, net bir vizyon, iyi organize edilmiş bir planlama, güçlü bir iletişim ve esneklik gerektirir.

Proje yöneticileri, projeleri başarıyla tamamlamak için bu unsurları bir araya getirirken, takımlarını motive etme ve yönlendirme becerilerini de kullanır.