Sosyal Sözleşme Kuramları - Hobbes, Locke, Rousseau

Sosyal sözleşme kuramları, toplumların nasıl oluştuğunu ve devletin meşruiyetinin kaynağını açıklamaya çalışır. Thomas Hobbes, insanların doğal durumda sürekli bir korku ve güvensizlik içinde yaşadıklarını ve bu yüzden bir otoriteye boyun eğmeyi kabul ettiklerini öne sürer. John Locke, insanların doğal haklara sahip olduğunu ve bu hakları korumak için bir hükümet oluşturduklarını savunur. Jean-Jacques Rousseau ise, toplumun insanların özgürlüklerini koruyarak ortak iyiyi sağlamak için bir sosyal sözleşme oluşturduğunu iddia eder. Bu kuramlar, modern demokrasilerin temelini oluşturan birey hakları ve hükümetin rolü hakkındaki fikirlerde derin etkiler bırakmıştır.