Sql DDL İşlemleri

SQL (Structured Query Language), veritabanı yönetim sistemlerinde verileri yönetmek için kullanılan standart bir dildir. DDL (Data Definition Language) olarak adlandırılan SQL komutları, veritabanı şemalarını, tabloları, indeksleri ve diğer veri yapılarını oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılır.