Sql DML İşlemleri Semineri

SQL'in DML (Data Manipulation Language) bölümü, veritabanındaki veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan komutlardan oluşur. Bu işlemler INSERT, UPDATE, DELETE ve SELECT komutlarını içerir. INSERT komutu yeni veri eklemek için, UPDATE mevcut verileri güncellemek için, DELETE verileri silmek için ve SELECT ise verileri sorgulamak ve çekmek için kullanılır.