Stok Yönetimi ve Kontrolü

Stok yönetimi ve kontrolü, işletmelerin ürünlerinin ve malzemelerinin verimli bir şekilde yönetilmesini, saklanmasını ve takibini içerir. Bu süreç, talep tahminleri, stok seviyelerinin optimizasyonu, sipariş zamanlaması ve maliyet kontrolü gibi unsurları kapsar.

Etkili bir stok yönetimi sistemi, fazla stok maliyetlerini ve stok eksikliği risklerini en aza indirirken, müşteri memnuniyetini artırır ve nakit akışını iyileştirir. İşletmeler, stok maliyetlerini düşürmek ve tedarik zinciri verimliliğini artırmak için otomatik takip sistemleri, yalın yönetim teknikleri ve talep tahmin araçları gibi çeşitli yöntemler kullanır.