Tükenmişlik Sendromu Ve Baş Etme Yöntemleri

Tükenmişlik sendromu, uzun süreli iş stresi ve duygusal yorgunluk nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu sendromda, kişinin işine, çevresine ve kendisine karşı ilgisi ve motivasyonu azalır. Tükenmişlik sendromu ile baş etme yöntemleri, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek, iş-yaşam dengesi kurmak, destekleyici ilişkiler kurmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve ruhsal sağlığını koruyacak aktivitelere zaman ayırmaktır.