Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası ilişkiler teorileri, devletler arasındaki etkileşimleri, uluslararası sistemdeki düzeni ve bu süreçlerdeki değişimleri açıklamaya çalışır. Temel teoriler arasında realizm, liberalizm ve yapısalcılık bulunur.

Realizm, devletlerin güç ve güvenlik arayışının uluslararası politikayı şekillendirdiğini vurgularken, liberalizm uluslararası kurumların, demokrasinin ve ekonomik bağların barışı teşvik ettiğini savunur. Yapısalcılık ise uluslararası ilişkilerdeki yapıların ve sosyal kurumların rolüne odaklanır.

Bu teoriler, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını anlamak ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için kritik bir çerçeve sunar.