Yalın İç Lojistik

Yalın İç Lojistik, işletmelerin depo, üretim alanları ve tedarik zinciri içindeki malzeme ve ürün akışını en verimli şekilde yönetmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Bu yaklaşım, israfı en aza indirgemek, süreçleri hızlandırmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için yalın üretim prensiplerini iç mekan lojistiğine uygular. Yalın İç Lojistik, süreçler arası geçiş sürelerini kısaltmayı, gereksiz stok tutma ve hareketleri elimine ederek maliyetleri düşürmeyi ve genel olarak işletme içi verimliliği artırmayı hedefler. Bu yaklaşım, sürekli iyileştirme ve çalışanların katılımı ile desteklenir, böylece süreçler sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.