Yalın Lojistik Uygulamaları

Yalın lojistik uygulamaları, malzeme ve bilgi akışını, gereksiz maliyetleri, zamanı ve emeği en aza indirerek optimize etmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, müşteri talebine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermek için lojistik süreçlerinde israfı azaltmaya odaklanır.

Yalın lojistik, sürekli iyileştirme, değer akışı haritalama, hata oranlarını azaltma, envanter yönetimi ve tedarik zinciri içindeki işbirliğini artırma gibi teknikler üzerine kuruludur. Amacı, ürün ve hizmetlerin müşteriye akıcı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve bu süreçte kaynak kullanımını en efektif şekilde gerçekleştirmektir.