Yalın Üretim Uygulamaları

Yalın üretim, üretim süreçlerinde israfı en aza indirerek ürün kalitesini artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Toyota Üretim Sistemi'nden türetilmiş olan bu yaklaşım, sürekli iyileştirme (Kaizen), değer akışı haritalama, beş neden analizi gibi araç ve teknikleri kullanır.

Yalın üretim uygulamaları, üretimde gereksiz stokların, hareketlerin, bekleme sürelerinin ve hataların azaltılmasına odaklanır. Böylece, daha hızlı, esnek ve verimli üretim süreçleri oluşturulurken, müşteri memnuniyeti de en üst düzeye çıkarılmış olur. Bu uygulamalar, her türlü üretim sektöründe rekabet avantajı sağlayabilir.