Gaye KAĞAN
Gaye KAĞAN

Uzm. Klinik Psk.

Gaye KAĞAN

009’da Psikoloji lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Meslek hayatına Türkiye’nin ilk Nöropsikiyatri Hastanesinde araştırma asistanı olarak başlamıştır. Nöropsikiyatri Hastanesinde yaklaşık 6 yıllık çalışma süresinde klinik psikolog ve nöropsikolog olarak nöropsikolojik test ve psikolojik test uygulamaları ve psikoterapi uygulamalarında bulunmuştur. Aynı zamanda hastanenin Nöropsikoloji Birimi’nin koordinatörlüğü yürütmüştür.

Kağan, alanda çalışma süre zarfında on bine yakın vaka görmüştür. 2011 yılında Üsküdar Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Üniversitede akademisyenlere asistanlık yaparken aynı zamanda klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerin düzenleme kurulunda yer almıştır. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitelerinde misafir akademisyen olarak klinik psikoloji, nöropsikoloji ve bağımlılık psikolojisi alanlarında dersler vermiştir.

Eğitimleri

Filter

Sayfa başına göster