Kaynaklı Yapılarda Mekanik Testler

Kaynaklı yapılarda mekanik testler, kaynak işleminin ve son ürünün kalitesini, dayanıklılığını ve güvenilirliğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Bu testler genellikle çekme testleri, yorulma testleri, darbe testleri ve sertlik testleri gibi çeşitli türlerde yapılır. Çekme testleri, kaynaklı birimin mukavemetini ve elastikiyetini ölçerken; yorulma testleri, malzemenin tekrarlayan yükler altında nasıl performans gösterdiğini değerlendirir.