Ozan ÇOBAN
Ozan ÇOBAN

Öğr. Gör.

Ozan ÇOBAN

Öğr. Gör. Ozan Çoban, mühendislik alanındaki zengin deneyimleri ve akademik başarılarıyla tanınmış bir akademisyen olarak öne çıkmaktadır. Lisans eğitimini tamamladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'ndeki öğrenim süreci, metalurji ve malzeme mühendisliği alanındaki temellerini oluşturmuştur. Daha sonra, lisansüstü çalışmalarına başlamış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.

Doktora tez çalışması "B4C-TiB2 nanokompozit tozlarının kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS) ile üretimi, proses optimizasyonu ve spark plazma sinterleme (SPS) prosesine shs nanotozlarının etkisi" başlığı altında yapılmıştır. Dr. Çoban, öğrenim hayatının yanı sıra çeşitli uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bilimsel kitap bölümleriyle de alandaki katkılarını sürdürmektedir.

Dr. Çoban'ın akademik kariyeri İstanbul Gedik Üniversitesi'nde devam etmektedir. 2015-2022 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde görev aldıktan sonra, 2022 yılında Gedik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü'ne geçiş yapmıştır. Ayrıca, öğrenim hayatı boyunca metalurji, malzeme mühendisliği, kimya ve fizik alanlarında yürüttüğü araştırmaların sonuçları, çeşitli uluslararası dergilerde ve bilimsel kitaplarda yer bulmuştur. Dr. Çoban'ın araştırma ilgi alanları arasında yüksek sıcaklık sentezi, nanokompozit toz üretimi, malzeme karakterizasyonu ve metal alaşımları kaynak teknikleri gibi konular bulunmaktadır.